Faillissementen zorgen voor een schade van ongeveer 3 miljard euro per jaar die voor rekening komt van ondernemers, leveranciers, personeel, banken, overheid en uiteindelijk de belastingbetaler. In deze blog sta ik stil bij het failliet gaan van een eenmanszaak en hoe het leven er hierna uit komt te zien.

Eenmanszaak

In ongeveer 40% van de faillissementen bij eenmanszaken/VOF’s is er sprake van slecht ondernemerschap. Je kunt hierbij denken aan vakmensen die ontzettend goed zijn in hun vak maar onvoldoende ondernemersvaardigheden bezitten. Bijvoorbeeld de vakkundige klusser die je huis prachtig heeft weten te verbouwen maar niet in staat is om goed om te gaan met de administratie en geen marketing/sales bedrijft. Het zijn juist dit soort bedrijven die in slechte tijden kwetsbaar zijn en in het ergste geval failliet gaan.

Voor de wet geldt dat er bij een eenmanszaak geen onderscheid is tussen privé- en bedrijfsvermogen. Het komt er dus op neer dat het failliet gaan van een eenmanszaak hetzelfde is als een privé faillissement. Daar komt bij dat bij een huwelijk in gemeenschap van goederen de partner financieel medeaansprakelijk is voor gemaakte schulden.

WSNP

Sinds 1998 is de Wet Schuldsanering Natuurlijk Persoon van kracht. Deze wet zorgt ervoor dat natuurlijke personen zoals bijvoorbeeld ex-ondernemers hun leven met een schone lei kunnen voortzetten door enkele jaren deel te nemen aan de schuldsaneringsregeling. Dit kan alleen wanneer iemand “te goeder trouw” in de schuldsituatie terecht is gekomen. Er mag dus geen sprake zijn van oplichting, fraude, handelen met voorkennis en pauliana.

Om toegelaten te worden tot de schuldsanering moet de rechter eerst een faillissement uitspreken waarbij de schulden vanzelfsprekend blijven bestaan. Er kan dan met behulp van een advocaat een verzoek worden gedaan om toegelaten te worden tot de schuldsanering. Het is van groot belang dat dit verzoek zo snel mogelijk gedaan wordt, want als er te lang wordt wacht kan het verzoek afgewezen worden.

Nadat de gefailleerde ex-ondernemer tijdens een zitting uitleg heeft gegeven over zijn aanvraag neemt de rechtbank een besluit aan de hand van de criteria vanartikel 288 van de Faillissementswet.

De rechtbank zal uiteindelijk, wanneer zij iemand toelaat tot de schuldsaneringsregeling, een bewindvoerder en rechter-commissaris aanstellen. De taak van de Bewindvoerder is in eerste instantie het inventariseren van alle schulden, het beheren van de boedel en het controleren van inkomsten. Daarnaast controleert de bewindvoerder of de gefailleerde alle verplichtingen m.b.t de regeling nakomt.

Boedel

De schuldsanering is overigens geen makkelijke manier om van schulden af te komen en aan een schone lei te werken. Zodra je namelijk tot de schuldsanering bent toegelaten verlies je de bevoegdheid om over eigendommen te beschikken. Deze bevoegdheid wordt wettelijk overgedragen aan de bewindvoerder. Deze persoon kan besluiten dat spullen met een matige tot hoge verkoopwaarde zoals auto’s, flatscreen TV’s, iPad’s etc. verkocht moeten worden. Dit laatste staat bekend als het liquideren van vermogen. De saniet (de persoon in de schuldsanering) is verplicht om mee te werken. Doet hij of zij dit niet dan kan de rechter deze persoon uit de schuldsanering zetten en is men hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden totdat de laatste cent is afbetaald.

Wanneer de saniet inkomen heeft uit werk zal een groot deel van de inkomsten worden gestort op een boedelrekening. Dit geldt ook voor gewonnen prijzen bij een loterij, belastingteruggave of een erfenis. De boedelrekening wordt beheerd door de bewindvoerder en staat dus ook op zijn/haar naam. Van het geld op de boedelrekening worden zoveel mogelijk schuldeisers betaald. Om te kunnen leven ontvangt de saniet een inkomen dat leefgeld wordt genoemd. Dit is een absoluut bestaansminimum en komt meestal overeen met ongeveer 90% van de bijstandsnorm.

Einde schuldsanering

Als iemand goed meewerkt aan het traject van de schuldsaneringsregeling dan verstrekt de rechtbank na drie jaar (of maximaal vijf jaar) een schone lei. Dit betekent feitelijk dat er nog wel schulden zijn maar dat schuldeisers geen gelden meer kunnen opeisen.

Bron: [selwyndonia.nl]